تبلیغات
زیبایی های زندگی - پرواز بهترین بهانه بود برای رفتن اما...
زیبایی های زندگی

مهم نیست کجا مینویسی اما …. ” برای آنان بنویس که با خواندنت خواندند و با گریستنت گریستند … ” و ” برای کسی بنویس که تا ابد فرصت نوشتن به او را داشته باشی“…
من باور دارم ، ایمان دارم به این گفته ات که” آنچه تمام میشود هیچگاه نبوده است و آنچه آغاز میشود هرگز پایان نخواهد یافت”
من دانه دانه کلماتت را زیسته ام …. همیشه خواهی بود
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 آبان 1386 توسط زیبا