تبلیغات
زیبایی های زندگی - این شعر را برای تو میگویم
زیبایی های زندگی


این شعر را برای تو می گویم

 با حس عاشقانه دل بستن

 این شعر را برای تو می گویم

 هر چند واژه ها همه تكراری ست

 این شعر را برای تو می گویم

 با هر چه عشق در بدنم جاری ست

 من شعرها سروده ام اما این . . .

 یك حس بی نهایت و نایاب است

 تو شعر ها شنیده ای اما این . . .

 شعری برای تو، غزلی ناب است

 از خواب های دوزخیم، امشب

 تنها به قدر این غزل آزادم

 همچون زمان دیدن یك رؤیا

 چون روزهای دیدن تو، شادم

 گفتم: سكوت می كنم از این پس

 با شعر انتظار، كه بارانی ست

 خواندم ز چشم های اهوراییت . . .

 راهی كه می روم ره ویرانی ست

 این شعر را برای تو می گویم

 تا بشكنم سكوت نگاهت را

 ای آفتاب گرم زمستانم

 بر من ببخش عطر پناهت را

 این شعر را برای تو می گویم

 در اولین بهار تو را دیدن

این شعر را برای تو می گویم

 ای آشنای غربت عشق من . . .
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 آبان 1386 توسط زیبا