تبلیغات
زیبایی های زندگی - زندگی ۲
زیبایی های زندگی

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پزمردن نیست

 زندگی رفتن و راهی شدن است

 زندگی جنبش راهی شدن است.

 از سر آغاز وجود تا جایی که خدا می داند

 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 تیر 1387 توسط زیبا