تبلیغات
زیبایی های زندگی - برای بانوی اب و آینه زهرای اطهر سلام ا.....علیها
زیبایی های زندگی

مژده ای دل که بوی لاله و گل

بوی عطر بهار میاید

آفتابی ترین پدیده ی عشق

با شکوه و وقار میاید

نرم آرام می رسد از راه

می وزد چون نسیم بر جان ها

می شکوفد میان باغ" نبی"

غنچه ی پر طراوت زهرا

سینه اش همچوآسمان آبی

دامنش پاک و نور باران است

پای تا سر ز فرق تا قدمش

همه سبز است او بهاران است

او مطهر چنان کلام خداست

پاک چون عطر یاس های سپید

در دلش آفتاب لم یزلی

قامتش آیه ایه عشق و امید

آفتاب دل رسول خدا

خانه از نور او چراغان است

حافظ دین منادی قران

یک جهان عشق و علم و ایمان است

در دلش نور معرفت روشن

در نگاهش کلام حق پیدا

اوست مفهوم ایه ی" تطهیر"

اوست شان نزول" اعطینا"

سینه اش جلوه گاه نور امید

هستی اش ایه های توحید است

بانوی بانوان هر دو جهان

چهر ه ای بی غروب و جاوید است

 شعر :زهرا پیشرفت از کتاب راز گل سرخ
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 تیر 1387 توسط زیبا