تبلیغات
زیبایی های زندگی - غایت عشق
زیبایی های زندگی


   
سلام :

 عشق را میتوان در امواج اشک چشمای شما تجربه کرد و در ارتعاش لرزان صدای شما بروی قلب خود به رشته ملودی درآورد وبا گوش کردن این ملودی آینده ترسناک دنیوی خود را *رام  کرد و این اسب سرکش نفس را با جرعه ای از ملودی عشق شما در زیر اندام خود به حرکت دراورد . آری زندگی خوب شما با همسر و فرزندان نکو ...تجربه ای آینه وار برای من است ....آری من تشنه تجارب شما خوبان هستم که پس از رفع تشنگیم این امانت شما را به نسل بعدیم منتقل خواهم کرد ...و این کار را با تمام وجود عملی میکنم.

از یک دوست
نوشته شده در تاریخ جمعه 31 خرداد 1387 توسط زیبا