تبلیغات
زیبایی های زندگی - زندگی
زیبایی های زندگی


می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند...

 ستایش کردم ، گفتند خرافات است...

 عاشق شدم ، گفتند دروغ است...

گریستم ، گفتند بهانه است....

خندیدم ، گفتند دیوانه است...

 دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم .

دكتر شریعتی
نوشته شده در تاریخ جمعه 31 خرداد 1387 توسط زیبا