تبلیغات
زیبایی های زندگی - اسمان زندگی
زیبایی های زندگی

 

   آسمان زندگی افتاده ای؟جولان بده

   تو خدائی كرده ای

   عرصه اینجا تنگ شد بر یك رفیق خام و ناچیزی چو من

                          آسمان زندگی رنگ رویت

                         رنگ هفت از هفتمین رنگین كمان آسمان هفت

                                                                                   _بی نظیر_

                         آسمان زندگی

                         قهر كردی با زمین

                         یا زمین رانده تو را از پیش خود

                         _ لعنت و نفرین به آنكس چون تو را راند ز خود_ ...

                         آسمان زندگی درد هایت بهتر از درد زمین

                         حرف هایت صد برابر دلنواتر زین زمین

                         یك زمین خشك و بی آب و علف

                         مردمی بس نا خلف، بس بی هدف
ادامه شعر


                         آسمان زندگی، زندگی سختست 

                         عشق اینجا مهره ای بر روی شطرنج هوس

                         كیش قدرت مات شهوت

                         رنگ هر قلبی سیاه

                         ازدحامی از گناه

                         حرف اول حرف آخر حرف زور.....

                         آسمان زندگی

                         زندگی را شرح ده

                         واژه هایت واژه های بهترین

                         واژه هایت چون ستاره می درخشد در نگاه

                         در میان مردم ما این نگاه

                         كمتر ز انگشتان دست

                         جای حسرت جای حیرت  خالی است

                         كیست اینجا تا بداند آسمانی هست !هست؟!

                         آسمان زندگی! تنها به روی من بخند

                         عشق را تنها برای من بخوان

                         گر تو قابل دانی ام؛ ....

                         آسمان زندگی

                         بی پناهی دلزده؛آواره ای خسته شده خواند تورا

                         لابلای واژه ها و چلچراغ شعرها جایی به من هم می دهی

                         ساعتی آن ماه جادوی تورا در بر كنم

                         زنده ماندن را به معنای دگر از سر كنم

                         آسمان زندگی

                         تنگ تنگم

                         كی رها از چنگ این مردم شوم؟

                         كی ستاره می شوم

شعر از:جواد روئین
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 دی 1387 توسط زیبا