تبلیغات
زیبایی های زندگی - نام من عشق است
زیبایی های زندگی

نام من عشق است آیا میشناسیدم؟
زخمی ام زخمی سراپا میشناسیدم؟

با شما طی کرده ام راه درازی را
خسته هستم خسته آیا میشناسیدم؟

راه شش صد ساله از دفتر حافظ
تا غزل های شما آیا میشناسیدم

این زمانم گر چه ابره تیره پوشیده است
من همان خورشیدم آیا میشناسیدم؟

پای رهوارش شکسته سنگ دهر
اینک این اافتاده از پا را میشناسیدم؟

میشناسد چشم هایم چهرهاتان را
همچنانی که شما ها میشناسیدم

این چنین بیگانه از من رو مگردانید
در مبندیدم به حاشا میشناسیدم؟

من همان دریا یتان ای رهروان عشق
رودهای روح دریا میشناسیدم

اصل من بودم بهانه بود فرعی بود
عشق قیس و حسن لیلا میشناسدم

در کفه فرهاد تیغه من نهادم من
من بریدم بیستون را میشناسیدم؟

مسخ کرده چهره ام را گر چه در این ایام
با همین دیدار حتی میشناسیدم

من همانم آشنای سالهای دور
رفته ام از یادتان یا میشناسیدم؟

pre made, myspace html, myspace com, my space
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 بهمن 1386 توسط زیبا