تبلیغات
زیبایی های زندگی - عاشق شویم
زیبایی های زندگی


 کاش یک شب تا سحر عاشق شویم

راز عشق پونه ها را بشنویم

 کاش دریا را کمی باور کنیم

 از شراب عشق لب را تر کنیم

 بارش احساس را معنا کنیم

سیب سرخ عشق را پیدا کنیم

  کاشکی خالی تر از پر می شدیم

یک زمان رنگ کبوتر می شدیم

کاشکی با عشق تنها می شدیم

 عاقبت دریای دریا می شدیم .

شاعر:؟
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 بهمن 1386 توسط زیبا