تبلیغات
زیبایی های زندگی - دل یتیم
زیبایی های زندگی

دلم یتیم ندیدن نگاهی است كه در خزانی سرد تنهایم گذاشت!

و چشمانم در انتظار نوری است كه با رفتنش قلبم را در احاطه ی خلا ای مبهم نابود كرد
و دست هایم به سوی آسمانی است كه مرا ازعشقم جدا ساخت!
و نگاهم به دنبال بی كرانی است كه هیچ وقت در افقهای قلبم پایان نمی یابد ....
و اشك هایم محبوس صدفی است كه در دریای غمهایم غرق شد...
و گوشهایم به دنبال صدایی است كه در شبهای تار زندگی ام با لالایی های زیبایش مرا می خواباند...
و قلبم به دنبال نجوایی است كه در دل سیاه شب عشق الهی را برایم تفسیر می كرد...
و روحم به دنبال معصومیت از دست رفته ایست كه با رفتنش
لحظه و لحظه مرا از خدایم دورتر ساخت!
 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 بهمن 1386 توسط زیبا