تبلیغات
زیبایی های زندگی - روز مرگی
زیبایی های زندگی


چــه زود رنگ كهنگــی
نشست روی سادگـی

چه بی خبر ، شدیم ما
اسیر روزمــــــره گــی

چه زود شــاعر غــزل
تــــرانـــــه مرا سرود

چه زود عابـــر سكوت
مرا ز كــــوچه ها ربود

ولی
چه زودتر گشت و من
هنوز در خیال خـــــود

نقش می زنــــم تورا
همانگونه ای كــه بود
 




نوشته شده در تاریخ جمعه 28 دی 1386 توسط زیبا